Puppy's

 

We hopen eind maart/ begin april 2021 op een mooi nestje met pups bij Luna!

 

De komende tijd zullen we hier alle nieuws rondom de (aanstaande) dekking, de dracht,

de geboorte van de pups en de nestperiode plaatsen.

Houd de subpagina's goed in de gaten!

 

Heeft u serieuze belangstelling voor één van de pups uit het nest van Luna?

Dan wil ik u vragen een e-mailberichtje naar ofcheerfultails@ziggo.nl te sturen of

te bellen naar 06 - 504 70 352 (telefoonnummer Karla)